Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Je Achterban. De krachtige stem van de werkvloer.

Vakbondswerk doe je samen. Dit geldt ook voor de belangenbehartiging in de sector woondiensten. Of je nu monteur, wijkbeheerder, je met projectontwikkeling bezighoudt of leidinggevende bent, in loondienst, als uitzendkracht, als zelfstandige werkt of misschien nu aan de kant staat. Kern is dat we samen bezig zijn. CNV Vakmensen wil een beweging zijn voor iedereen: hoger en lager opgeleiden, mensen met een hoog en laag inkomen, in loondienst of zelfstandige, jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, mensen met werk en mensen zonder werk. Dat was zo, dat is zo en zal in de toekomst niet anders zijn.

Je Achterban. Voor leden en niet-leden.
Het principe is hetzelfde, de vorm verandert. CNV Woondiensten wil gebruik maken van de oude en nieuwe mogelijkheden om bij jullie op de werkvloer te komen. Letterlijk, gewoon in de woningcorporaties zelf. CNV Woondiensten wil zichtbaar zijn op de werkvloer en investeert in nieuwe vrijwilligers op de werkvloer. CNV Woondiensten wil daarnaast gebruik maken van de mogelijkheden die de technologie ons biedt. Het digitale platform Je Achterban is zo’n nieuwe vorm. Je Achterban is een platform waar jij als medewerker uit de corporatiesector vragen kunt stellen over werk en inkomen, je kennis kunt delen, je mening kunt geven en op de hoogte kan blijven. Lid of geen lid: jullie worden van harte uitgenodigd om op het digitale platform mee te doen.

Je Achterban. Houd je op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector.
In de corporatiesector gebeurt er van alles. Met de nieuwe woningwet heeft de politiek een behoorlijk stempel op de sector gedrukt. We staan aan de vooravond van het onderhandelen over een nieuwe cao. Op 31 december 2016 loopt de oude cao loopt af. De onderhandelingen over een nieuwe cao zullen begin 2017 van start gaan. Het onderzoek naar de beloning van medewerkers, waarbij ook de positie van directeur-bestuurders wordt bekeken bevindt zich in een eindfase.

Ook het TNO-arbeidsmarktonderzoek naar de werkgelegenheid in de sector zal binnenkort gepresenteerd worden. Via Je Achterban houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Jij wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.

Je Achterban. Laat je stem horen.
De voorbereidingen voor de inzet van CNV Vakmensen in de cao-onderhandelingen zijn in volle gang. In de cao-commissie woondiensten (deze commissie bestaat uit kaderleden, werkzaam in de sector woondiensten) hebben we discussie over de inzet van CNV Vakmensen. Via een enquête willen we leden en niet-leden ook in deze discussie betrekken. Uit de enquête willen we ideeën halen, die we tijdens de onderhandelingen naar voren kunnen brengen.

Binnenkort vragen wij om je medewerking aan de enquête. We hopen, dat velen van jullie meedoen.

Ook op het gebied van scholing en ontwikkeling zal er op Je Achterban regelmatig informatie te vinden zijn. Scholing en ontwikkeling: een onderwerp wat CNV Vakmensen zeer ter harte gaat. Jijzelf zult samen met jouw werkgever invulling moeten geven aan je loopbaan. Via Je Achterban zullen wij je informeren over scholingsmogelijkheden in de sector. Ook komt de ondersteuning aan bod die CNV Vakmensen biedt bij het uitstippelen van je loopbaan.

 

Je Achterban Woondiensten. Vanaf 15 november in de lucht.
Je Achterban Woondiensten is vanaf 15 november in de lucht. Laten we er gezamenlijk een succes van maken.

 

Robbim Heins, Landelijk onderhandelaar Woondiensten.