Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Overgrote meerderheid stemt in met reparatie WW/WGA

De afgelopen weken konden leden van CNV Vakmensen zich digitaal uitspreken voor de reparatie van de WW/WGA. Bijna unaniem hebben de leden voor reparatie WW/WGA gestemd. De reparatie van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering is geregeld in de PAWW (Private aanvulling WW en WGA).

Wat betekent dit?

Nu de leden vóór de reparatie hebben gestemd, kan de aanmeldingsprocedure in gang gezet worden. Voor deelname aan de PAWW ondertekenen cao-partijen een overeenkomst tot deelname aan de PAWW. Deze overeenkomst wordt ingebracht in een verzamel-cao. Deelname aan de Stichting PAWW kan namelijk alleen via verzamel-cao’s die algemeen verbindend zijn verklaard.

Voor de Woondiensten zal de reparatie ondergebracht worden in de verzamel-cao cao dienstverlening niet-publieke domein.

Meer informatie is te vinden op www.SPAWW.nl en hier:

De 6 meestgestelde vragen over de reparatie van de WW

Mochten jullie naar aanleiding van het bovenstaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunnen jullie uiteraard hieronder terecht.

Iedereen een hele goede zomerperiode gewenst!