Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

In verwarring door pensioen

Jan Winkelaars,  vastgoedmedewerker werkzaam in het Zuiden van het land, dacht het goed voor elkaar te hebben. Na een langdurig dienstververband wil hij eerder stoppen met werken. Financieel heeft hij het goed door laten rekenen. Per 1 maart 2018 wilde hij gebruik maken van zijn extra flex pensioen (Vut, Pensioen en Levensloop; VPL). De werkgeversvoorstellen in de cao-onderhandelingen brengen hem in verwarring. De werkgevers willen al per 1 december 2017 20% extra korten op VUT, Pensioen en Levensloop. Twee maanden van tevoren moet je je pensioen aanvragen. Jan vraagt zich af of hij al voor 1 september 2017 zijn pensioen aan moet vragen om de extra korting van 20% voor te zijn.  

In verwarring.
Kan hij wel stoppen per 1 maart 2018? Is het misschien slimmer om al eerder te stoppen? Moet hij wel stoppen? Hij deed navraag bij zijn collega’s, klopte aan de deur bij afdeling Personeelszaken. Aan het CNV deed hij een klemmende oproep om de poot stijf te houden: er ligt immers al een afspraak.

Niet de enige.
Jan is niet de enige, die zich zorgen maakt. Door mailacties van corporatiemedewerkers stroomden de mailboxen van vakbondsonderhandelaars vol. Ongeruste leden plaatsen hun reactie op Je Achterban, en delen hun zorgen met de ondernemingsraad en het bestuur. Handen af van de VUT, Pensioen en Levensloop is steeds het motto. Corporatiemedewerkers maken zich zorgen over de grote financiële gevolgen van de werkgeversvoorstellen. Jullie noemen het voorstel onbehoorlijk, een greep uit de pensioenkas en een inbreuk op de financiële rechten  en afspraken zoals vastgelegd in de geldende cao.

 Een grote groep medewerkers dreigt door de werkgeversvoorstellen getroffen te worden. Volgens het jaarverslag 2016 van het pensioenfonds Woondiensten zijn er 6.513 deelnemers met een voorwaardelijke pensioentoezegging (VPL). Dat is circa 25% van het aantal medewerkers in de sector.

Werkgeversvoorstel VPL moet van tafel.
In het cao-akkoord van 1 september 2015 kwamen cao-partijen een afbouwregeling van de VPL-afspraken overeen. Op grond van de afbouwregeling wordt de hoogte van de zogenoemde VPL-regeling in totaliteit met 40% afgebouwd. Te bereiken in vier gelijke delen van 10%, te weten; op 1 april 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 en 1 april 2019.

De werkgevers stellen nu voor om de VPL nog verder te korten, te beginnen met een extra korting van 20% per 1 december 2017.  Vervolgens een extra korting van 20% per 1 april 2018 en nogmaals per 1 april 2019. De totale korting op 1 april 2018 en 1 april 2019 bedraagt dus 30%.

In het voorstel van de werkgevers is de VPL-regeling per 1 april 2019 volledig afgebouwd.

De gezamenlijke vakbonden vinden dit niet bespreekbaar en hebben het voorstel naar de prullenbak verwezen. De werkgevers houden vooralsnog echter voet bij stuk. Het voorstel ligt nog steeds op tafel.

In gesprek met de achterban.

Ondanks de stevige opstelling van de vakbonden houden werkgevers vast aan hun voorstel. De werkgeversvoorstellen over de loonontwikkeling vormen het andere hete hangijzer. Om het VPL en de andere voorstellen van werkgevers te bespreken organiseren vakbonden informatiebijeenkomsten XL. In deze informatiebijeenkomsten informeren we jullie over de stand van zaken. We nodigen jullie van harte uit om massaal naar deze bijeenkomsten te komen. Laat je  zien op de bijeenkomsten en laat je horen op Je Achterban.

Binnenkort ontvangen jullie de uitnodiging voor de gezamenlijke bijeenkomsten.