Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Per 1 februari neem jij deel aan de PAWW, wat betekent dit?

Samen met je collega’s, vallend onder de cao Woondiensten, neem je met ingang van 1 februari 2019 deel aan de PAWW. De PAWW voorziet in een private, aanvullende uitkering die ingaat na afloop van je mogelijke wettelijke WW- of loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA).

Aanleiding hiervoor was dat de overheid in 2016 aanpassingen heeft doorgevoerd in de duur van deze uitkeringen. CNV Vakmensen, FNV en De Unie hebben, samen met Aedes in de vorige cao Woondiensten afspraken gemaakt om deze verslechtering te repareren. Daarover lees je hier meer.

Met jullie instemming (na een ledenpeiling vorig jaar) zijn we met de uitvoering hiervan aan de slag gegaan. We hebben ons aangesloten bij een reparatie-cao, die inmiddels door het ministerie SZW algemeen verbindend is verklaard.

Deze cao gaat in per 1 februari 2019 en eindigt op 1 oktober 2022. Dit betekent dat corporatiemedewerkers die op of ná 1 februari 2019 werkloos worden recht hebben op de reparatie van WW/WIA-rechten. Dit verloopt via de Stichting PAWW. Bij deze stichting kun je, mocht je werkloos worden, de reparatie-uitkering aanvragen.

 Meer informatie over de Stichting Private Aanvulling WW vind je op: www.spaww.nl/

Wat wordt gerepareerd?

De WW- en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WGA) zijn nu anders opgebouwd. De periode dat je recht hebt op deze uitkeringen is korter geworden. Werk je langer dan 10 jaar, dan bouw je in plaats van een maand nog maar een halve maand op per gewerkt jaar. De maximale duur van de uitkeringen is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert en verlengt die periode door een aanvullende verzekering voor werknemers.

Rekenvoorbeelden

Johan is 59 jaar oud en werkt vanaf zijn 29e jaar bij een woningcorporatie. Hij is 30 jaar aan het werk en wordt werkloos. In de oude situatie zou hij 30 maanden WW krijgen. In de nieuwe situatie wordt dit anders: (10 x 1) + (20 x 1/2) = 20 maanden WW. Johan krijgt dus 10 maanden minder lang WW. Die 10 maanden repareert de PAWW.

Sandra wordt na 18 jaar werken werkloos. In de oude situatie zou Sandra 18 maanden WW krijgen. In de nieuwe situatie wordt dit anders: (10 x 1) + (8 x 1/2) = 14 maanden WW. Sandra krijgt dus 4 maanden minder WW. Die 4 maanden repareert de PAWW.

Meer informatie en videofilmpje vind je op de website van CNV Vakmensen!

Wie betaalt de reparatie?

Werkgevers betalen de reguliere WW-premie. Werknemers gaan de PAWW-bijdrage (de reparatie) betalen. Jouw werkgever is verantwoordelijk voor afdracht van jouw bijdrage aan Stichting PAWW. De stichting beheert de kas en verzorgt de uitkeringen.

Wat gaat het kosten?

De bijdrage voor de PAWW houdt de werkgever, met ingang van 1 februari 2019, maandelijks in op jouw brutoloon. In 2019 is de premie 0,3%.

Heb je vragen of een reactie plaats het hieronder!

  • Ik wil als werknemer helemaal niet meedoen aan de reparatie paww.

    Wat kan ik doen?

  • Goedemiddag Ayerton, de reparatie van de opbouw paww is voor de sector woondiensten geregeld. Ben je 10 jaar of langer werkzaam in de sector dan is jouw opbouw voor de WW gerepareerd. De leden hebben bij meerderheid uitgesproken, dat zij deel willen nemen aan de regeling. Als individuele werknemer heb je te maken met de regeling, je kunt er niet eenzijdig uitstappen.