Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Scholing en ontwikkeling voor toekomstgerichte medewerker in de Woondiensten is pure noodzaak

Om in de toekomst je werk te behouden, moet je als medewerker in de Woondiensten actief met je loopbaan aan de slag. Wat wil je? Wat kan je? Waar liggen je kansen op de arbeidsmarkt?
Het TNO Arbeidsmarktonderzoek Woningcorporaties 2016 onderstreept hier de noodzaak van.

Arbeidsmarktonderzoek: krimp vooral in de lagere functies zichtbaar

De ingezette krimp in de woondienstensector zet zich door, blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek. Het aantal arbeidsplaatsen is sinds 2012 met 4.000 afgenomen. Thans zijn zo’n 23.000 werknemers in de sector werkzaam. Met name in de lagere functieloonschalen A t/m H is de krimp zichtbaar. Ben je werkzaam als receptioniste, secretaresse, technisch toezichthouder of op de facilitaire dienst? Dan moet je vrezen voor je baan. Als het gaat om kennis en vaardigheden wordt er van medewerkers steeds meer gevraagd. Volgens werkgevers is 17% van de medewerkers niet voldoende toegerust om zijn werkzaamheden in de komende 3 jaar nog goed uit te oefenen. Hoe blijf je dan interessant op de arbeidsmarkt?

5 tips om fit om de arbeidsmarkt te blijven

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn afhankelijk van velerlei factoren. Onder meer de grilligheid van de politiek, de dynamiek in de huursector en de digitalisering van de werkzaamheden. Gezamenlijk zullen alle partijen in de woondienstensector oplossingen moeten vinden voor de vele vraagstukken. Maar wat kun je er als medewerker zelf aan doen om fit op de arbeidsmarkt te blijven? Hieronder 5 tips op een rij:

 1. Wees je bewust van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
  Het is goed om te weten wat er speelt. Het is dan ook de moeite waard om het TNO arbeidsmarktonderzoek te lezen. Als je het rapport zelf te dik vindt, lees dan in ieder geval de samenvatting en de aanbevelingen.

 2. Maak werk van je functioneringsgesprek. Ga in gesprek met je leidinggevende
  Samen met je leidinggevende kun je bespreken waar de mogelijkheden liggen en welke scholing in jouw situatie het meest wenselijk is.

 3. Maak gebruik van de mogelijkheden die de cao biedt
  Scholing die nodig is om je functie uit te oefenen is voor rekening van de werkgever. Daarnaast heeft iedere medewerker per jaar recht op een individueel loopbaanbudget van €900,-. Je mag dit bedrag over maximaal 5 jaar opsparen. Na 5 jaar heb je dus een pot van €4.500,- te besteden aan je eigen loopbaan! Je kunt daar zelf over beschikken. Je hoeft je werkgever alleen maar te informeren over waar je het aan besteedt.
  Volgens de cao-enquête van CNV Vakmensen maakt 40% van de deelnemers geen gebruik van het loopbaanbudget. Het geld is beschikbaar, maak daar dan ook gebruik van.

 4. FLOW; een pakhuis vol mogelijkheden
  Het Fonds Leren en Ontwikkelen Woondiensten heeft veel te bieden als het gaat om scholing en ontwikkeling. Voor oriëntatie op je loopbaan kun je gebruikmaken van de loopbaanwijzer. Vervolgens kun je met een coach 2 loopbaangesprekken voeren. Ook voor meer informatie over werk naar werk trajecten, toekomstgerichte scholing, sectorplan en de regionale samenwerking tussen corporaties kun je bij Flow terecht. Meer informatie vind je op hun website: www.flowweb.nl.

 5. Kijk eens over de muren van je eigen woningcorporatie
  Steeds meer wordt er door corporaties in de regio samengewerkt. Steeds vaker is er de mogelijkheid om in de keuken van een andere woningcorporatie te kijken. Te denken valt bijvoorbeeld aan snuffelstages, stagemogelijkheden en uitwisseling andere corporaties.

Kortom: ga aan de slag!

Ik ben benieuwd naar je reactie en jouw arbeidsmarkttips! Laat hieronder je reactie achter.