Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Staken? Dit zijn je rechten en plichten!

Brancheorganisatie Aedes is inhoudelijk niet ingegaan op het ultimatum van CNV Vakmensen en FNV Bouwen & Wonen. Grote kans dat jij daarom meedoet aan acties en stakingen! Maar hoe zit dat eigenlijk allemaal?

Als ik ga staken, krijg ik dan wel uitbetaald?

Jouw werkgever hoeft jou als staker geen loon te betalen over de uren die je staakt. Daarvoor in de plaats krijg je, mits je lid bent van een vakbond en mits je als staker bent ingeschreven, een stakingsuitkering. Die is gebaseerd op een normbedrag. Dit bedrag wordt elk half jaar aangepast. De uitkering is een netto-vergoeding. Je hoeft er dus geen belasting over te betalen. Voorafgaand aan de staking hoor je hoe hoog de uitkering is.

Kan ik er nog voor zorgen dat die dag wel uitbetaald wordt?

Dat kan, je moet je dan, wanneer je je inschrijft als staker, terplekke inschrijven als lid van CNV Vakmensen. Als je je inschrijft voor een lidmaatschap van minimaal 1 jaar, krijg je een stakingsuitkering.

Mag mijn werkgever mij vervangen tijdens de staking?

De werkgever mag in overleg met vakbond en werknemers maatregelen nemen om de gevolgen van een staking tot een redelijk minimum te beperken. Bijvoorbeeld door mensen in te zetten die de oven van een glasfabriek laten branden omdat die anders afgeschreven moet worden. De werkgever moet ook de veiligheid van zowel de stakers als van degenen die niet staken garanderen. Voorafgaand aan de staking maken de werkgever en de vakbondsbestuurder hierover samen afspraken. Je wordt daarover geïnformeerd.

Vervangt jouw werkgever jou wel, door bijvoorbeeld een uitzendkracht of collega, maar is dit niet noodzakelijk? Meld dit dan bij een stakingsleider, dan wordt de Arbeidsinspectie ingeschakeld.

Meer weten over stakingen? Stel je vraag hieronder of klik hier voor meer info!

 • Binnen onze organisatie is een mail verstuurd waarbij je, middels stemknoppen, aan kunt geven als je wel of niet wilt gaan staken. Zoals je hierboven aangeeft hoef je je niet te laten registreren....

  Nu hebben wij even gezocht of hierover ook wat in de wet gezegd wordt, maar kunnen hierover niks vinden.. kunnen jullie aangeven wat de wettelijke regels hierin zijn (en waar dit staat) zodat we de berichtgever aan kunnen spreken op zijn 'fout'.

  Voor de staking kun je een verlofdag opnemen of het laten verrekenen met je salaris. Maar als ik met niet aanmeld bij de werkgever als 'staker' mogen zij dan zomaar salaris inhouden? Of moet er na de stakingsdag een registratie/melding gemaakt worden dat je gestaakt hebt?

 • Beste Mark,

  De werkgever mag aan medewerkers vragen over (toekomstige) acties of over de actiebereidheid. Een medewerker is echter niet verplicht om de vraag te beantwoorden. Je hoeft als medewerker niet mee te werken, op welke wijze dan ook, aan de oproep om aan te geven of je al dan niet gaat staken. Je behoeft dus ook niet middels stemknoppen aan te geven of je wel of niet gaat staken.

  Actievoerders vallen onder de bescherming van het stakingsrecht op grond van het Europees Sociaal Handvest. In Nederland is het stakingsrecht niet in wetgeving vastgelegd, maar zijn de spelregels door de rechter vastgelegd.

  Voor 27 maart a.s. hebben vakbonden een stakingsdag uitgeroepen. Dat hebben vakbonden niet zomaar gedaan. Vakbonden zijn er van overtuigd, dat als de sector niet in beweging komt, Aedes ook niet in beweging zal komen. Alle corporatiemedewerkers kunnen in actie komen. Stakers, die lid zijn van een bond, kunnen zich op de dag zelf registreren als staker. Zij ontvangen dan een stakingsuitkering.  Ook niet-leden, die de komende periode (vóór 27 maart a.s.) lid worden van een vakbond kunnen aanspraak maken op een stakingsuitkering.

  Medewerkers, die geen lid zijn/worden van een vakbond, kunnen meedoen aan de landelijke stakingsdag. Zij ontvangen dan geen loon van de werkgever en ontvangen dan ook geen stakingsuitkering van de vakbond (zij zijn immers geen vakbondslid). Medewerkers, die geen lid zijn/worden van een vakbond, maar wel mee willen doen aan de landelijke stakingsdag kunnen een verlofdag opnemen. Uiteraard kun je veel beter lid worden van de bond.

  Voor werkwilligen, die vanwege de staking geen werk kunnen verrichten gelden de volgende regels. Is er sprake van een algehele staking dan hebben werkwilligen geen recht op loon. Als een werkwillige gewoon zijn werkzaamheden kan verrichten, is de werkgever gehouden om aan hem door te betalen. Dat ligt anders als er soms wel en dan weer niet gewerkt wordt, of als een deel van het werk niet wordt gedaan. In dat geval kan de werkgever het loon korten in evenredigheid met de ontwrichting die binnen het bedrijf is ontstaan.