Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Teken de petitie voor een eerlijk pensioen en AOW!

De discussie over pensioenstelsel en de AOW moet nu snel afgelopen zijn. Een eerlijk pensioen en AOW in de sector Woondiensten zijn NU nodig, dus kom in actie! CNV Vakmensen en collega-vakbonden stellen de regering een ultimatum. Sta je achter dit ultimatum? Teken nu onze petitie!

Noodrem op verhoging AOW-leeftijd noodzakelijk

De verhoging van de AOW-leeftijd gaat veel te snel. Als het kabinet niet wordt tegen gehouden, wordt de AOW-leeftijd de komende jaren in rap tempo verhoogd. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar.

Het CNV wil daarom dat de AOW-leeftijd nu direct bevroren wordt.

Generatiepact: Evenwicht jong en oud

In de sector Woondiensten vinden we, dat er evenwicht moet zijn. Oudere medewerkers moeten gezond en vitaal hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen halen. Voor jongeren moeten er binnen de sector Woondiensten kansen liggen op een uitdagende baan.

De invoering van het generatiepact per 1 januari 2019 is het voorbeeld van een maatregel, waarbij aan de ene kant oudere werknemers de mogelijkheid krijgen om minder te gaan werken, en aan de andere kant ruimte ontstaat voor jongeren om in te stromen.

Oudere medewerkers moeten de maatregelen van de overheid bij kunnen benen. Een snelle verhoging van de AOW-leeftijd gaat daaraan voorbij.

Werkgeverboetes op eerder stoppen met werken moeten van tafel

Niet altijd lukt het ouderen om op een gezonde manier de AOW-gerechtigde leeftijd te halen. In overleg met de werkgever moet er dan naar een maatwerk-oplossing gezocht worden. Een oplossing kan zijn om eerder te stoppen te werken. Door fiscale maatregelen (de zgn. Regeling Vervroegd Uittreden) wordt het onaantrekkelijk gemaakt voor een werkgever om aan een dergelijke oplossing mee te werken.

CNV pleit voor de afschaffing van de Regeling Vervroegd Uittreden.

Extra flexpensioen

In de sector Woondiensten is er nog een extra regeling waar je rekening mee moet houden.

Als je vóór 1 jan. 1998 in de sector Woondiensten bent gaan werken en je bent nu nog steeds werkzaam voor de sector, dan kom je mogelijk in aanmerking voor het extra flexpensioen. Het extra flexpensioen is een voorwaardelijk recht. 

Als jouw dienstverband eindigt om een andere reden dan dat je met pensioen gaat, dan vervalt het recht op het extra flexpensioen. LET OP: Heb je recht op een extra flex-pensioen en dreigt jouw dienstverband voortijdig te worden beëindigd, neem dan contact op met jouw bond.

Ultimatum

We hebben het Kabinet een ultimatum gestuurd met de volgende eisen:

 1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken.
 2. De AOW-leeftijd moet nu direct worden bevroren.
 3. Eerder kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd moet mogelijk zijn. Wekgeverboetes op eerder stoppen met werken (RVU-heffing) moeten van tafel. Er moet ruimte zijn voor maatwerk-afspraken voor zware beroepen.
 4. Financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast. Zodat indexering van pensioenen mogelijk wordt en de pensioenopbouw van werkenden weer de moeite waard. Hierdoor worden kortingen op pensioenuitkeringen bij veel fondsen onnodig.
 5. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw pensioenstelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd.

Sluit jij je hierbij aan? Steun CNV Vakmensen en kom op voor jouw pensioen. Teken de petitie!

 

Landelijke actiedag op 18 maart 2019

Op 18 maart gaan er in alle sectoren acties plaatsvinden om onze eisen kracht bij te zetten. Ook in de sector Woondiensten strijden we met elkaar voor jouw belangen, voor jouw pensioen!

De komende weken hoor je van ons en wij hopelijk van jou. Heb je suggesties over vormen van acties? Met elkaar zullen we het moeten doen, het zou mooi zijn als ook jouw corporatie in beweging komt voor een eerlijk pensioen. Doe je mee of heb je ideeën neem contact met de bestuurder in jouw regio of mail naar pensioen@cnvvakmensen.nl

Het is nu of nooit voor jouw pensioen!

 • HET WARE VERHAAL ACHTER DE PENSIOENEN

  Over pensioenen gesproken denk ik dat er geld genoeg is om aan alle verplichtingen te voldoen.

  Er gaan cijfers rond van € 1.400 miljard tot € 1.700 miljard wat betreft de gespaarde pensioenen.. Mij is momenteel nog niet duidelijk of hierbij ook de pensioenen zijn inbegrepen die bij verzekeringsmaatschappijen zijn ondergebracht. Ga even uit van een dividendrendement van ca. 4% (altijd haalbaar, zelfs de belastingdienst gaat er van uit dat 5,38% op grotere vermogens haalbaar is en belast ons er ook mee in box-3. Dat levert dus bij het laagste bedrag van 4 % van € 1.400 miljard dus € 56 miljard per jaar op. Deel dit door 20% van ALLE 16 miljoen Nederlanders (de 65plussers dus) dan kom je uit op ca. € 17.500,== per persoon per jaar bruto en dat jaar op jaar. Ik begrijp dat dit verdeeld moet worden naar rato van inbreng maar toch een leuk gemiddelde. Dat levert dan dus meer op dan het door de overheid opgebrachte “basisinkomen” oftewel de AOW die ongeveer € 14.500,== bruto per jaar bedraagt. En dat alles zonder het onderliggende vermogen aan te tasten.

  Wij kijken jaloers naar de Noren die hun aardolieopbrengsten in een spaarpot hebben gedauwd waar wij onze aardgasopbrengsten hebben verjubeld alsook dat er wel eens een greep uit de kas van een pensioenfonds is gedaan waardoor zij nu met een te lage dekkingsgraad zitten. De overheid vond destijds het aanleggen van wegen belangrijker dan de spaarcenten van hun eigen ambtenaren.

  De Noren zijn rijk met hun € 900 miljard in hun staatsoliefonds waarbij wij onszelf arm denken met ca. € 1.400 miljard pensioenreserves. Dat is dus 1,5 x zoveel. Proef ik hier niet iets van de 50er jaren waar wij bewust arm gehouden werden door de z.g. “bestedingsbeperking” terwijl de Duitsers via de “Marshalhulp” al jaren genoten van hun “Wirtshaftswunder” en wij pas halverwege de 60er jaren wat ruimer in ons vel kwamen te zitten. De bazen van toen konden wel maar mochten niet meer betalen vanwege ook weer overheidsbemoeienis.

  Ons ben nog steeds zunnig

  .

  Bij de pensioenen zie ik hier nu ook weer hetzelfde gebeuren. Waar de overheid zich weer wil bemoeien met de door de werknemers zelf gespaarde vermogens moeten zij zich beperken tot de AOW. Deze word immers opgebracht door de NU werkenden en geconsumeerd door de NU pensionado’s via een z.g. omslagsysteem. Ik raad de minister aan om het beste pensioenstelsel ter wereld niet aan te tasten en dat hij zich alleen moet bemoeien met dreigende valkuilen zoals ZZPers die zich niet willen inkopen omdat dat “te duur” zou zijn en kleine “snipperpensioentjes” die je moet samenvoegen. De pensioenen hebben wij toch echt zelf gespaard. (Uitgesteld loon) Waarom rekenen met rare rekenrentes, dekkingsgraden en momentopnames van beurswaarden van onze bezittingen als wij van het rendement van ons onderliggende vermogen alleen al voor iedereen een goed pensioen kunnen betalen.         Wie praat er dan nog over indexeren ?

  De beurswaarde van de onderliggende bedrijven interesseren mij geen moer zolang zij maar dividend willen blijven betalen

  .

  Op internet zie ik ook regelmatig advertenties waar bij een inleg van € 350.000,== een levenslang waardevast pensioen kan ingekocht worden. Maar mij is nog niet duidelijk wat dat hier voor een maandinkomen oplevert.

  Met vriendelijke groeten

  A.E.Bajramovic

  Leyweg 565

  2545 GH DEN-HAAG

  tel: 0703296575

  mob: 0645607429

  E-mail: aebajramovic@ziggo.nl

 • Aad, dank voor je duidelijke statement. Op 29 mei organiseren de gezamenlijke vakbonden op 4 plaatsen in het land weer een manifestatie. Een manifestatie om een krachtig signaal aan de overheid af te geven. Het signaal, dat er een fatsoenlijke oplossing moet komen voor de pensioenproblematiek. Eerlijke rekenrente, eerder kunnen stoppen met werken, perspectief voor de mensen met de zware beroepen, het bevriezen van de AOW-leeftijd. Graag hopen we je te ontmoeten op 1 van de manifestaties. Tot dan!