Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

“Zelfredzaamheid is een illusie”

Afgelopen week ontvingen weer veel Nederlanders een lintje voor hun verdiensten voor de samenleving. Wat mij betreft komt de Nationale ombudsman ook voor een lintje in aanmerking. In zijn rapport “Burgerperspectief op schuldhulpverlening” prikte de Nationale ombudsman de ballon van de zelfredzame burger door. De Nationale ombudsman neemt in zijn onderzoek de gemeentelijke schuldsanering onder de loep. Hij concludeert in zijn rapport: “er is een illusie van zelfredzaamheid. Burgers die niet aan de standaard voldoen staan buitenspel.” Het doorprikken van de ballon van zelfredzaamheid is een belangrijke daad. Beleidsmakers gaan er vanuit, dat burgers hun weg wel weten te vinden. Ten onrechte. Hopelijk opent het rapport de ogen van veel beleidsmakers.

Steeds meer mensen raken het spoor bijster: we moeten voor hen bereikbaar zijn

Ouderen, laaggeletterden, statushouders, mensen met een lage opleiding of mensen met een psychische beperking komen steeds verder aan de rand van de samenleving te staan. Vanwege de moeilijke woorden hebben ze moeite met het lezen van brieven van de overheid. Bij het aanvragen van toeslagen en/of uitkeringen raken ze de weg kwijt. Ze hebben moeite om hun ziektekosten te declareren. Hier ligt voor de belastingdienst, zorgverzekeraars, UWV en niet in de laatste plaats de woningcorporaties een opdracht. De opdracht om voor burgers met een vraag bereikbaar te zijn.

“Ooit wel eens geprobeerd om het UWV telefonisch te bereiken? En, is het gelukt?”

Een aantal voorbeelden van de moeilijke bereikbaarheid van instanties:

 • Als belangenbehartiger wilde ik telefonisch een vraag aan het UWV voorleggen…
  Helaas, stond er in de papieren geen telefoonnummer. Ik werd gedwongen om een e-mail te sturen. Met de nodige vertraging tot gevolg.
 • Je moet betalen voor je giro-afschriften…
  Veel Nederlanders vinden het lastig om hun rekeningen digitaal te betalen. De ING-bank ontmoedigt het gebruik van de giro-overschrijvingen. Je moet betalen voor je papieren giro-afschriften en de giro-envelop. Maar hoe weet je waar je de enveloppen vandaan moet halen?
 • Energiemaatschappijen sturen hun nota’s niet meer per post op…
  Verstopt achter wachtwoorden kun je digitaal in “mijn energiemap” je energierekening inzien. Of niet?
 • Om een WW-uitkering aan te vragen heb je een DigiD-code nodig…
  Een bouwvakker zat bij een faillissement met zijn handen in het haar. Om een aanvraag te doen voor een WW-uitkering had hij een DigiD-code nodig. Hij had geen idee wat het was. Toen een buurvrouw hem had geholpen met het aanvragen van de code moest hij zich vervolgens door het lastige aanvraagformulier voor een WW-uitkering worstelen.
 • Invullen belastingformulieren alleen nog maar digitaal…
  De belastingdienst verlangt dat het belastingformulier digitaal wordt ingevuld. Het papieren formulier raakt steeds meer uit zicht. Gelukkig springen veel vrijwilligers van de vakbond in het gat om mensen bij te staan.

Persoonlijke aandacht voor de huurder voor de woningcorporatie topprioriteit

Juist woningcorporaties hebben te maken met kwetsbare mensen. Toch zie je corporaties steeds meer op een afstand komen te staan. De steunpunten in de wijk verdwijnen. Als je belt kom je vaak in een menu terecht en vervolgens in de wachtrij. De huismeester verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld. Click, call, face (digitaal klikken, bellen, balie) is sinds enkele jaren bij veel corporaties de slogan als het gaat om bereikbaarheid. Het is steeds moeilijker om een medewerker te spreken te krijgen. Ook voor woningcorporaties ligt er de opdracht om de persoonlijke aandacht voor burgers topprioriteit te geven. Dit is zeker een moeilijke klus. Om te voorkomen, dat steeds meer burgers buiten de boot vallen is het wel pure noodzaak.

Hoe ga jij met dit soort situaties om? En wat zie jij als een goede oplossing om hier mee om te gaan? Ik ben benieuwd naar jouw mening! Laat gerust je reactie hieronder achter.