Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen
Start onderhandelingen cao Woondiensten

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De onderhandelingen voor de cao Woondiensten starten op 19 december 2018.

De looptijd van de huidige cao Woondiensten loopt af op 31 december 2018. Op woensdag 19 december 2018 starten de onderhandelingen voor de cao Woondiensten. Vanaf de zomerperiode hebben vakbonden er bij branche-organisatie Aedes stevig op aangedrongen de cao-onderhandelingen tijdig te starten. Bij herhaling is dat verzoek bij Aedes neergelegd. Helaas bleek Aedes niet eerder dan woensdag 19 december a.s. in staat om de onderhandelingen aan te vangen. CNV Vakmensen had graag gezien, dat cao-partijen reeds in november van start gegaan waren, maar “it takes two to tango.”

Ook de komende periode weer zullen we je deze tijdlijn Je Achterban op de hoogte houden van de ontwikkelingen aan de onderhandelingstafel.

Voorbereiding insteek cao onderhandelingen

Ter voorbereiding van de cao-onderhandelingen is er onder de achterban van CNV Vakmensen een arbeidsvoorwaarden-enquête uitgezet. Voor medewerkers in de sector Woondiensten zijn de belangrijkste onderwerpen:

  • een forse structurele loonsverhoging.
  • eerder kunnen stoppen met werken.
  • vermindering van de werkdruk
  • geen verdere uitholling van de cao.

De onderwerpen: forse structurele loonsverhoging en eerder kunnen stoppen met werken stonden met stip op 1 en 2. Meer dan 78% gaf aan teveel werkdruk te ervaren en meer dan 60% wil de inkomensverschillen in de cao minder groot maken.

Het arbeidsvoorwaardenbeleid CNV Vakmensen is een andere smaakmaker voor de cao-voorstellenbrief. Duurzame inzetbaarheid voor jong en oud is voor CNV Vakmensen een speerpunt. Voor CNV Vakmensen is het belangrijk, dat medewerkers op alle leeftijden bij kunnen blijven. Voor de een, kan dat betekenen, dat hij door scholing en ontwikkeling invulling kan geven aan zijn (loop)baan. Voor de ander, dat hij gezond zijn werk kan blijven doen.

De cao plus-commissie (bestaande uit 20 kaderleden werkzaam in de sector) heeft inmiddels de grove lijnen voor de voorstellenbrief vastgesteld. Rekening houdend met de uitkomsten van de enquête arbeidsvoorwaarden en het arbeidsvoorwaardenbeleid CNV Vakmensen zal de cao plus-commissie de komende periode de punten op de i zetten.