Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Cao Woondiensten algemeen verbindend verklaard

Vanaf 31 januari 2020 is de cao Woondiensten 2019-2020 algemeen verbindend verklaard. Dit besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gepubliceerd in de Staatscourant.

Dit betekent dat alle werkgevers in de corporatiebranche (dus ook de woningscorporaties, die geen lid van Aedes zijn) zich vanaf deze datum aan de algemeen verbindend verklaarde cao Woondiensten moeten houden. Corporaties die lid zijn van Aedes vielen al onder de cao Woondiensten.

Heb je vragen of opmerkingen? Laat je hieronder horen.