Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

2e ronde cao onderhandelingen: We zijn er nog niet!

De tweede onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Woondiensten op 9 januari jl. is in een goede sfeer verlopen. Voor de Feestdagen wisselden cao-partijen hun voorstellen uit. Deze keer werd er echt onderhandeld. Het aantal voorstellen dat op tafel ligt is beperkt. En daarmee is ook meteen duidelijk: het hete hangijzer is deze keer ‘loon’.

Stand van zaken loonbod

Werkgevers kwamen met een concreet loonbod. Eerst een lager bod maar uiteindelijk met een structurele verhoging van 2,75% per 1 april 2019 en een eenmalige uitkering van 0,25% in november.

Werkgevers schreven in hun voorstellen dat ze er oog voor hebben dat de omstandigheden waarin personeel het werk moet doen moeilijker geworden zijn. Daarbij geeft Aedes aan waardering te willen geven voor het werk. Helaas komt die waardering nog niet goed uit de verf.

De gezamenlijke vakbonden zijn unaniem van mening: dit loonbod moet omhoog. Nu het heikele dossier van het loongebouw is opgelost, is er weer ruimte voor een robuuste loonsverhoging. Jarenlang heeft de sector het moeten doen met eenmalige uitkeringen, het is nu tijd voor een inhaalslag.

In een tijd van economische groei is het meer dan op z’n plaats, dat de medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering daar ook van profiteren en de pensioenen meegroeien.

CNV Vakmensen gaat ten minste voor koopkrachtbehoud voor iedereen, ook voor de medewerkers die geconfronteerd worden met een aanpassingsbedrag. Daarnaast moet in het loonbod rekening gehouden worden met de economische groei en de krapte op de arbeidsmarkt.

Vakbonden hebben zich bereid getoond hun looneis iets te verlagen naar 4,5%. Daar staat tegenover, dat er ook afspraken gemaakt moeten worden die de beloning voor flexkrachten en de  doorstroom naar een vaste baan beter regelen.

Mantelzorg

Medewerkers hebben in toenemende mate te maken met mantelzorgtaken. Het verlenen van mantelzorg stopt niet bij de voordeur, je neemt het mee naar de werkvloer.

CNV Vakmensen vindt het belangrijk, dat de extra belasting van mantelzorgtaken voor een medewerker met de leidinggevende bespreekbaar wordt. Aan de onderhandelingstafel hebben we hier afspraken over kunnen maken. Het verheugd ons dat aan de onderhandelingstafel aandacht is voor de mantelzorger en dat in de cao een afspraak komt die het gesprek over mantelzorg en de combinatie met werken bevordert.

Het maken van afspraken tussen werkgever en medewerker is maatwerk. In gesprek kan het beste tot een passende oplossing gekomen worden.

Vervolg

De onderhandelingen worden op 30 januari voortgezet. Juist omdat er weinig voorstellen op tafel liggen wordt het die dag ‘erop of eronder’. Hou de berichtgeving over de cao dus goed in de gaten!

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen

  • In de berichten over de salarisonderhandeling wordt gesproken over 2,75 vs 4,5%. Ik neem aan dat deze percentages voorgesteld worden voor de mensen die geen korting op de loonstijging krijgen. Is bij de bonden bekend hoe de verhouding is tusen mensen met en zonder korting, en waar de gemiddelde loonstijging op neerkomt voor het gehele personeel onder de cao Woondiensten? Ik ben bang dat dat fors lager is dan de genoemde percentages....

  • Goedemorgen, in de loondiscussie wordt er geen onderscheid gemaakt tussen medewerkers met of zonder aanpassingsbedrag. In de voorbereidende enquete is dat door onze leden ook heel uitdrukkelijk uitgesproken. Maak geen onderscheid meer. CNV Vakmensen gaat voor koopkrachtbehoud voor iedereen, ook voor de medewerkers die geconfronteerd worden met een aanpassingsbedrag. Daarnaast moet in het loonbod rekening gehouden worden met economische groei en krapte op de arbeidsmarkt. Over 2018 bedroeg de gemiddelde inflatie 1,72%. Vergelijk je december 2017 met december 2018 dan kom je uit op 2,0%. Als je alleen al voor iedereen koopkrachtbehoud wil realiseren kom je dus uit op een loonvraag van rond de 3%. Daar bovenop vindt CNV Vakmensen dat de medewerkers gelet op de economische situatie iets extra verdienen. Gelet op het tekort in sommige beroepen is daar alle aanleiding toe.

    Mag ik vragen in welke schaal jezelf zit. Dan kan ik je het salariseffect laten zien.