Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

3e ronde onderhandelingen: onvoldoende loonsverhoging

Woensdag 20 februari hebben vakbonden en Aedes elkaar voor de derde keer ontmoet om over de cao Woondiensten te onderhandelen. Helaas heeft het overleg nog niet tot een nieuwe cao geleid. De grootste hobbel blijft de loonontwikkeling in de sector.

Loonbod Aedes onvoldoende

Het loonbod van werkgevers is op dit moment 3% (structureel) per 1 april 2019. De looneis van de vakbonden 4,25% (structureel) per 1 april 2019. Het verschil daartussen bleek gisteren (nog) niet te overbruggen.

Vakbonden hebben steeds aangegeven dat zij gaan voor koopkrachtbehoud van de medewerkers in de sector. Ook voor hen die te maken gaan krijgen met een aanpassingsbedrag. Daarbij hebben wij de ambitie het pensioengevend loon van de mensen iets te laten groeien.

Vakbonden hechten aan een akkoord. De geboden 3% loonsverhoging is echter onvoldoende. Gelet op de huidige inflatie en de tegenvallende energierekening houden de medewerkers die te maken hebben met een aanpassingsbedrag aan het eind van de maand minder in het loonzakje over. Dat kan niet de bedoeling zijn. Integendeel, na vele jaren van stilstand (2018 was een uitzondering) is een inhaalslag op zijn plaats.

Andere thema's

Tijdens het overleg is ook over andere zaken gesproken, waarbij de tegenstellingen minder groot zijn:

 • voorstellen op het gebied van het functiehandboek
 • duurzame inzetbaarheid
 • de vaste baan als norm

Vervolg

Partijen hebben afgesproken de komende weken na te denken over een oplossing en in gesprek te gaan met hun cao-commissies en bestuursadviescommissie.

Op 20 maart aanstaande worden de onderhandelingen voortgezet.

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen

Wat vind jij van het loonbod van Aedes?

 • Gooi toch de knuppel in het Hoenderhok, weer een maand wachten zonder te weten of het dan wel tot een akkoord komt. Vorig jaar is de loonsverhoging pas op 1 augustus toegekend terwijl de sector er vanaf 1 januari recht op had. De werkgever is er nu weer op uit om de onderhandeling te traineren met als enige doel een kostenbesparing te realiseren! De werkgever sprak een vorige keer om de lonen te verhogen met 2,75% + eenmalig 0,25% dat is nu structureel 3% geworden. Daar zit qua hoogte van het loon geen verschil tussen. De werkgever geeft niet toe! De vakbonden zijn echter weer 0,25% structureel verlaagd, van 4,5 naar 4,25! Zonder resultaat en weer een maand verder. Weer een maand achteruitgang! De werknemer blijft onderhandelen en de werkgever houdt zijn poot stijf.

  Volkomen verkeerd! Harde stakingsacties zijn vereist, de werknemers zijn het zat! Laat het maar aankomen op acties/stakingen!

 • Goedemorgen Hans, de knuppel ligt in het hoenderhok. De werknemers zijn het zat. Jouw statement vraagt om een reactie van jouw collega's. Een oproep aan de collega's om hun mening te geven. Wat vind je, heeft Hans gelijk of kijk je er anders tegen aan. Laat je mening weten.

 • De werknemersbonden hebben een acceptabele looneis neergelegd. Ook in vergelijking met de ontwikkelingen in andere sectoren. Ik ga ervan uit dat werkgevers 20 maart akkoord gaan. Werkgevers kiezen voor hoge scores op klanttevredenheid. Daar dragen mogelijke acties niet aan bij.

 • Beste mensen,

  De werkgevers in de sociale volkshuisvesting hebben blijkbaar geen boodschap aan een sociale CAO.  Laten we de werkgevers overtuigen van een goede CAO voor de sector.  Bij voorkeur door onderhandelingen, maar desnoods door actie.  

 • Ik ben het volkomen eens met Hans, harde stakingsacties en afschaffen van die aanpassingsbedragen (€ 22 t/m  € 35 voor de lagere schalen C-H een heel slecht idee! ) Geef deze schalen iets extra's ! en stuctureel 3,5 % loonsverhoging met ingang van 1 jan.2019. Het verschil tussen hoog en laag wordt alleen maar groter, veel scheve gezichten

 • Dit duurt toch allemaal veel te lang. Dadelijk wordt er afgekaart per 1 augustus a.s. Waar blijft de verhoging van 1 jan t/m juli?

 • Beste Stefanie, Aedes heeft op 20 maart jl. een eindbod op tafel gelegd. Daarmee lag er een blokkade op tafel. Het kost veel tijd en energie om een eindbod van tafel te krijgen. In de maanden mrt t/m en mei zijn de vakbonden CNV en FNV gezamenlijk opgetrokken. Ruim 50 kantines werden bezocht, meer dan 1250 leden waren aanwezig. Doel van de bijeenkomsten was om het eindbod uit te leggen. Inmiddels hebben we aan leden zelf een klemmende oproep gedaan om in beweging te komen.  Een aantal ondernemingsraden heeft aan die oproep gehoor gegeven en een stevige brief aan hun bestuurder gezonden. Vakbonden werken er keihard aan om een cao tot stand te brengen.Helaas kunnen we niet toveren. We kunnen ons uiterste best doen, maar een onderhandelingsresultaat komt niet zomaar uit de lucht vallen:  it takes two to tango. Zodra de onderhandelingen worden hervat, laten we je dat uiteraard weten.