Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Nodig de vakbond uit bij jou in de corporatie!

Zoals je in onze vorige blog hebt kunnen lezen zijn de onderhandelingen over jouw nieuwe cao Woondiensten tijdelijk gestopt. We zijn inmiddels bij een aantal woningcorporaties langs geweest. Graag komen we ook naar jouw corporatie toe om in gesprek te gaan en om tekst en uitleg te geven. Laat je goed voorlichten en nodig ons uit!

Waardering mag gezien worden

Het werk in de sector Woondiensten is volop in verandering. De omstandigheden waarin je werkt worden er niet makkelijekr op, er wordt steeds meer van je gevraagd. Daarbij is de werkdruk nog steeds hoog.

Aedes zegt waardering te hebben voor de inzet van de medewerkers. Wij zijn benieuwd hoe jullie vinden dat die waardering tot uiting moet komen.

Structureel koopkracht behoud voor iedereen

De vakbonden gaan voor een loonsverhoging die recht doet aan de ontwikkelingen in de sector. Een loonsverhoging waaruit waardering blijkt voor jouw inzet en betrokkenheid. De vakbonden gaan voor structureel koopkrachtbehoud voor alle medewerkers. Ook voor de medewerkers met een aanpassingsbedrag. Het moet gaan om een structurele verhoging van het loon. De afgelopen jaren zijn er genoeg eenmalige uitkeringen geweest.

Aedes blijkt niet bereid structureel koopkrachtbehoud voor iedereen te realiseren. Bij het berekenen van de compensatie voor inflatie (= koopkrachtbehoud) gaat Aedes uit van de cijfers van 2018. Vakbonden gaan uit van de laatste cijfers uit 2019.

Waarom gaan de vakbonden bij de berekening van de inflatie uit van de laatste cijfers en niet van 2018? We leggen het graag uit in een kantinebijeenkomst.

Hoe zit het met die aanpassingsbedragen?

Per 1 januari 2019 ontvangen de medewerkers in de salarisschalen C tot en met H en O, waarvan hun salaris op of boven het eindsalaris van nieuwkomers ligt, een structurele loonsverhoging verminderd met een aanpassingsbedrag. Deze systematiek geldt tot en met uiterlijk 2025.

De hoogte van de aanpassingsbedragen per maand variëren afhankelijk van de schaal waar je in zit van € 22,- per maand tot € 35,- per maand. Aan de hand van rekenvoorbeelden laten je tijdens de bijeenkomsten graag zien wat dit voor jou betekent.

Een structurele of eenmalige loonsverhoging maakt verschil

De bonden gaan voor een structurele loonsverhoging. Aedes telt appels en peren bij elkaar op. Aedes strooit medewerkers zand in de ogen. In haar nieuwsbrief stelt Aedes dat vakbonden een loonbod van bijna 5% hebben afgewezen. Dit loonbod heeft echter betrekking op 18 maanden en niet op 1 jaar. Voor het gemak telt Aedes de structurele en eenmalige toezeggingen bij elkaar op.

Structureel biedt Aedes voor 2019 een loonsverhoging van 3% en voor 2020 (tot 1 juli 2020) 1%. Dat klinkt toch heel anders.

Wat is het belang van een structurele loonsverhoging? De vakbonden leggen het graag uit.

Nodig ons uit!

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen