Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingen cao Woondiensten van start

De inkt van de huidige cao is nog maar net droog. Het actietraject ligt ons nog vers in het geheugen. Eigenlijk zijn we nog maar nét begonnen met het uitwerken van de mooie afspraken rond het Generatiepact, aanpak van werkdruk, scholing en ontwikkeling. Toch werd er 19 december weer onderhandeld.

Eerste onderhandelingsronde nieuwe cao

In een prettige sfeer werden de voorstellen uitgewisseld en toegelicht. Alle partijen aan de onderhandelingstafel spraken de intentie uit spoedig tot een nieuwe cao te willen komen. Aedes heeft in haar voorstellenbrief oog voor de veranderingen in het werk in de woningcorporatie. Er wordt waardering voor de medewerkers uitgesproken. “Het is mooi dat Aedes die waardering uitspreekt. Maar in dat kader vind ik het wel teleurstellend dat werkgevers geen concreet loonbod hebben gedaan”, aldus FNV onderhandelaar Janneke Waage.

Loonsvoorstel Aedes

Aedes geeft aan graag in gesprek te willen over een loonsverhoging die passend is voor onze sector, die aansluit bij de economische ontwikkelingen van dit moment en die recht doet aan de inzet van de corporatiemedewerkers. Maar op de vraag wat dan een passende loonsverhoging is, kwam voorlopig niet méér antwoord dan dat het moest gaan om een verhoging, die marktconform is en die past bij de ontwikkeling in de referentiesectoren.

Uiteraard zal moeten blijken of Aedes daadwerkelijk over de brug wil komen, geeft CNV onderhandelaar Robbim Heins aan. Echter, de start van de onderhandelingen is nu beduidend anders dan de vorige keer. Anders dan de vorige keer ben ik dit keer niet wit weggetrokken.

Verdere afbouw van VPL en de 10 plagen van Aedes (10 verslechteringsvoorstellen) zijn ons dit keer bespaard gebleven.

Voorstellen CNV Vakmensen

De structurele looneis van CNV Vakmensen bedraagt 5%. CNV Vakmensen geeft hiermee gehoor aan de duidelijke oproep van de achterban van CNV Vakmensen. In de arbeidsvoorwaardenenquête van CNV hebben de leden zich ondubbelzinnig uitgesproken voor een forse structurele loonsverhoging.

Naast de looneis is voor CNV Vakmensen duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. CNV Vakmensen vraagt in haar voorstellenbrief van werkgevers een financiële steun in de rug voor het digitale leerplatform “Wat doe jij morgen”. Meer info hierover vind je hier!

Ook mantelzorg komt aan de orde. In toenemende mate hebben medewerkers te maken met mantelzorgtaken. CNV vindt, dat de belasting van mantelzorgers als onderdeel van de balans werk/privé  in iedere corporatie bespreekbaar moet zijn.

Ook vraagt CNV Vakmensen aandacht voor het project “Sociale Partners sámen voor Duurzame Inzetbaarheid.” Doel van het project is om met deelnemende woningcorporaties aan de slag te gaan met thema’s als arbeidstijden, vitaliteit, ontwikkeling en zware beroepen.

Wil je alle voorstellen bekijken? Klik hier!

Nicole Geerts, lid onderhandelingsdelegatie
Petra Strijker, plaatsvervangend lid onderhandelingsdelegatie
Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen