Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Onderhandelingsresultaat nieuwe cao: Stem nu!

De cao-partijen hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten. Achter de schermen deden we nog een uiterste poging om vóór de vakantieperiode een onderhandelingsresultaat te bereiken. Dat is gelukt.

Wat staat er in het onderhandelingsresultaat?

  • looptijd: 2 jaar (1-1-2019 t/m 31-12-2020)
  • structurele loonsverhoging: 5,5% (3,25% per 1-4-2019 en 2,25% per 1-1-2020) Voor de medewerkers die het betreft wordt deze loonsverhoging aangepast met het, daartoe in de vorige cao afgesproken, aanpassingsbedrag
  • de bereikbaarheidsvergoeding wordt verhoogd met het percentage van de loonsverhoging
  • een toeslag op het brutosalaris ter grootte van de PAWW-premie (= de premie die betaald wordt door werknemers ter reparatie van de versoberingen in de WW en WGA) vanaf 1-7-2019. In 2019 bedraagt de premie 0,3%; deze compensatie ontvangen werknemers in ieder geval tot en met 31 december 2022
  • een arbeidsovereenkomst bij de corporatie bij gebleken geschiktheid voor medewerkers die binnen de corporatie structurele arbeid verrichten op basis van een flexibel contract (uitzendkrachtarbeid, detachering, payrollconstructie)
  • hetzelfde salaris als medewerkers in dienst van de corporatie voor álle medewerkers op basis van een flexibel contract (dus niet alleen uitzendarbeid maar ook detachering en payroll). Ook moeten zij op dezelfde manier deel kunnen nemen aan functiegebonden scholing
  • mantelzorg hoort, als onderdeel van de balans werk/privé, thuis in het gesprek tussen leidinggevende en werknemer. In overleg tussen leidinggevende en werknemer zal, met inachtneming van ieders belang, tot een maatwerkafspraak gekomen worden;
  • Cao-partijen voeren gedurende de looptijd van deze cao een gezamenlijk objectief onderzoek uit naar het Handboek Functie-indeling Woondiensten. Kern van het onderzoek is de vraag of een onderhoudsslag (qua vorm, technisch systeem en inhoud) noodzakelijk is op basis van een inventarisatie van in de sector mogelijk ervaren problemen. Cao-partijen nemen na dit onderzoek, als onderdeel van de volgende onderhandelingen, een beslissing over het al dan niet aanpassen van het Handboek Functie-indeling Woondiensten
  • Cao-partijen ondersteunen het project “Sociale Partners sámen vóór Duurzame Inzetbaarheid”. Dit is een gezamenlijk project van AWVN, FNV en CNV Vakmensen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen de woningcorporaties te verbeteren.
  • De onderhandelingen voor een cao Woondiensten 2021 zullen uiterlijk 1 oktober 2020 starten.

Download het volledige resultaat

Voor of tegen?

In overleg met de cao-commissie leggen wij het onderhandelingsresultaat neutraal voor aan onze leden. Ben jij voor of tegen? Laat nu je stem horen. Iedereen mag een stem uitbrengen, maar om een 'rechtsgeldige' stem uit te brengen moet je vakbondslid zijn. Ben je nog geen lid, maar wil je dat je stem telt? Meld je dan nu aan. Het eerste halfjaar krijg je 50% korting op je lidmaatschap.

Stemmen kan tot en met 16 augustus.

Breng jouw stem uit

Wat als ik tegen stem?

Dit is het maximale resultaat dat wij met praten kunnen bereiken, meer zit er niet in. Voor een beter resultaat zullen er forse acties moeten komen. Jullie zullen dan zelf massaal in beweging moeten komen. Het woord is aan jou.

Vragen of opmerkingen?

Stel ze hieronder of stuur een e-mail naar mijn collega Gerard van Cuijk. Ik heb vakantie dus Gerard van Cuijk zal de beantwoording voor zijn rekening nemen. Vanwege de vakantieperiode kan het iets langer duren voordat je vraag beantwoord wordt. Je ontvangt sowieso een antwoord vóór het sluiten van de stemprocedure.