Stel je vraag over werk en inkomen

Ook aandacht voor het pensioen tijdens de cao-onderhandelingen Zuivel 2020

Na ideeën te hebben verzameld voor de nieuwe cao Zuivel 2020, gaan we op donderdag 5 maart de eerste onderhandelingsronde in. Wat we eerder niet hadden verwacht, is dat er ook onderhandeld gaat worden over het pensioen!

In de Zuivel kennen we drie cao’s:

  • Voor salarisschaal 1 tot en met 8
  • Voor hoger personeel
  • Voor het pensioen

Pensioenopbouw in de Zuivel-cao
Vorig jaar spraken de vakbonden met de werkgevers af om het pensioenfonds door te zetten, maar de vakbonden wilden voor 2020 wel een verbetering zien. Hier zijn we nog niet uitgekomen met de werkgevers. Een van de redenen daarvoor is dat de rente in 2019 daalde. Werknemers krijgen daardoor minder pensioenopbouw: van 1,7% naar 1,35%. Ben je na 1 januari 2015 in de Zuivel gaan werken, dan heb je het meeste nadeel. Was je vóór 2015 al in dienst, dan heb je nog pensioenrechten van daarvoor. De opbouw daarvan wordt nog ieder jaar verhoogd met 1,75%.

Enquête onder werknemers
In de enquête die we voor dit cao-traject hebben uitgestuurd onder werknemers in de Zuivel, werd duidelijk dat zij geen extra geld willen inleveren voor pensioen en duurzame inzetbaarheid. Ook gaf het grootste deel van deze werknemers aan een loonvraag van 3% tot 5% goed te vinden. Een kleine groep ondervraagde werknemers wil meer dan 5% loonvraag.

Andere verbeterpunten voor de nieuwe Zuivel cao 2020
De ideeën voor andere verbeterpunten zijn:

  • Een betere verrekening van slaapuren in de consignatieregeling;
  • de feestdagentoeslag;
  • maximaal 45 jaar werken tot de AOW;
  • een vast bedrag aan loonsverhoging voor iedereen;
  • de verhoging van de eindejaarsuitkering.

Op naar de eerste onderhandelingsronde!
De eerste onderhandelingsronde vindt dus plaats op donderdag 5 maart.
We houden je via blogs op Je Achterban en via de nieuwsbrief op de hoogte over de nieuwe ontwikkelingen.
We hebben jouw steun hard nodig!

Wat vind jij van deze ideeën, en hoe denk je over het pensioen? Laat het ons weten in een reactie onder deze blog!