Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

Werkgevers Zuivel omzeilen inhoudelijk overleg

Als het aan de werkgevers in de Zuivel ligt, hoeven zij en de vakbonden niet ‘samen’ tot een akkoord te komen om de cao te verlengen. Lees hier het advies van CNV Vakmensen.

Voorstel zonder overleg

Op woensdag 27 mei stuurden de werkgevers een bericht alle werknemers in de Zuivel. Hierin noemden zij een partijenoverleg tussen de NZO en de vakbonden over de cao 2020. Ook zeggen zij dat ze voorstellen hebben gedaan. Het voorstel houdt niet meer in dan een voorwaarde om ‘ja’ of ‘nee’ tegen te zeggen. Er is hiervoor niets overlegd met de vakbonden. Daarnaast is deze voorwaarde ook niet onderhandelbaar.

Advies van de vakbonden

We begrijpen niet dat de werknemers zo’n houding aannemen in deze tijd. Dat terwijl ze aangeven dat ze blij zijn met het harde werk van hun werknemers. Het voorstel laat helemaal niet zien dat de werkgevers betrokken zijn met jullie situatie. De onderhandelaars van de vakbonden adviseren hun kaderleden om niet akkoord te gaan met ‘het dictaat’ van de werkgevers.

En nu?

CNV Vakmensen gaat proberen om de werkgevers alsnog over te halen voor een serieus cao-overleg. Samen met de andere vakbonden wil CNV een tegenvoorstel te doen die de wensen van werkgevers en werknemers bij elkaar brengt. Hopelijk zien werkgevers alsnog in dat ze met hun houding en hun voorstellen de werknemers in de Zuivel tekort doen.

We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

 • NIET AKKOORD..

  Dit is echt niet normaal

  wat moetrn we met 1000 euro buto. waar bijna 50% belasting van af gaat.

  Een X aantal % op loon moeten we hebben dit werkt allemaal mee met pensioen, vakanteigeld etc.

  Ik vind het echt ongehoord dat ze daar mee willen "afkopen"...

  Hoop dat ze snel met wat beters komen. Anders ben ik zeker voor Staking.

 • Tijd om te staken..

  wat een onzin dit

  VAN DE NZO:

  Voortgang cao-overleg

  Met dit bericht willen we jullie graag informeren over de voortgang rondom de cao-onderhandelingen voor de cao zuivel.

  Op 27 mei 2020 is overleg geweest tussen de vakbonden de werkgevers. In dit overleg hebben de werkgevers voorgesteld om de huidige cao’s tot en met 31 december 2020 te verlengen, gecombineerd met een eenmalige uitkering van €1000,- naar rato. De achtergrond van dit voorstel is toegelicht in de mededeling van 27 mei.

  De vakbonden hebben het voorstel van de NZO afgewezen en op 5 juni een aangepast voorstel gedaan aan de werkgevers. De vakbonden en de werkgevers hebben een nieuw overleg gepland op 17 juni aanstaande. Het doel van dit overleg is om de voorstellen van beide partijen nader toe te lichten en te verkennen of de verschillen qua inzet te overbruggen zijn. Het voorstel van de NZO is ten opzichte van 27 mei ongewijzigd. Na het overleg volgt een mededeling over het verloop.

  Den Haag, 15 juni 2020

 • Hoe is het gegaan van de week?

  Hoorde dat jullie weer gesprek hebben gehad rond de 17e??

 • Het is erg stil sinds het bericht van 15 juni. Is er al wat meer uit de onderhandeling gekomen van de 17e wat enigzins redelijk is?

 • Zoals jullie hebben kunnen lezen hebben we een cao akkoord bereikt. We hebben toch een structurele loonsverhoging kunnen afspreken, In het najaar gaan we weer praten over een nieuwe cao. Henk Jongsma