Snel antwoord op al je vragen over werk en inkomen

CNV leden stemmen in met nieuwe cao Zuivel

De afgelopen weken hebben de CNV leden die werkzaam zijn in de Zuivel kunnen stemmen over een nieuwe cao. Uit deze stemming blijkt dat een meerderheid van de leden voor het bereikte cao akkoord is.

Hiermee komt een einde aan een moeizaam cao traject. In het bereikte cao akkoord zijn een aantal verslechteringen uit het cao akkoord van 2016 gerepareerd. Een flink aantal leden stemde tegen het bereikte akkoord omdat de verbeteringen voor hun onvoldoende waren.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2018. Dit zal gebeuren nadat de cao door partijen getekend is.

Namens de leden van de cao commissie,

Met vriendelijke groet,

Henk Jongsma,
bestuurder CNv vakmensen,