Stel je vraag over werk en inkomen

Ik kan nergens vinden wat er gisteren is besproken tijdens de zesde ronde

Ik kan nergens vinden wat er gisteren is besproken tijdens de zesde ronde

Reacties (14)
 • Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Het had inderdaad wel online kunnen staan gisterenavond. Zo moeilijk lijkt me dat niet in de huidige tijd. Wat ik van FNV-ers vernomen heb is dat er maandag informatie komt maar ze mochten nog niet zeggen wat. Persoonlijk zou ik graag zien dat zaken sneller gecommuniceerd zouden worden.
  • Former Member
   Former Member
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   Morgen aan het einde van de dag zullen we communiceren wat de ontwikkelingen zijn. Tot die tijd mag ik, helaas, nog niets zeggen.
   Ik ben het met je eens dat dit in deze digitale tijd anders moet maar we hebben binnen de cao commissies andere afspraken gemaakt en dat kan ik nu niet veranderen.
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Former Member:

   Waar kunnen we de informatie vinden?
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Former Member:

   Hoelaat,?
  • Expert CNV Vakmensen
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op B.D.:

   Hou deze groep in de gaten! Zodra het kan zal Henk jullie verder informeren!
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Silvie:

   einde van de dag is al lang om, op het werk moet ik nu horen dat er een principe akkoord zou zijn waarin de dagdiensten er op vooruit gaan en de ploegen er op achteruit. wat is hiervan waar? Ik meende dat het overleg zou gaan over welke acties er zouden komen.
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op just me:

   Werkgevers en vakbonden zullen zich in een gezamenlijke studiegroep buigen over een aantal elementen uit de cao die verband houden met het thema ‘tijd’ waaronder: arbeidsduur, tijdloon, bijzonder verlof, pauzebeleid, feestdagen en roostervrij, feestdagentoeslag, overurentoeslag en consignatie.

   Mooi dit, gaan we dus zwaar mee onderuit... wat een slecht akkoord dit.
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op B.D.:

   hoe kom je aan die tekst? Ik heb nog nergens een bericht van cnv of fnv gezien
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op just me:

   Principe-akkoord over nieuwe zuivel cao’s
   Werkgevers verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakbonden hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao in de zuivelindustrie (cao Zuivel 1 en cao Zuivel HP). Het akkoord bevat een structurele loonstijging van 2,5% per 1 april 2018 en 2,5% per 1 april 2019.
   Daarnaast ontvangen werknemers met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks 1% van hun jaarsalaris om hun inzetbaarheid te vergroten. Werknemers kunnen dit besteden aan bijvoorbeeld een opleiding, training, verlof, gezondheid- of vitaliteitsprogramma. De bijdrage in het DI-budget kan niet uitgekeerd worden in geld, met uitzondering van de matrixcompensatie (2,41%) of met uitzondering van het aanvullen van het salaris in de vitaliteitsregeling. Bij einde dienstverband wordt (de waarde van) het DI-budget onder voorwaarden uitgekeerd. De besteding van het budget is conform de eerder geformuleerde doelstellingen, zoals vastgelegd in de rapportages van de werkgroep DI-budget. Partijen zullen over de voorwaarden voor uitkering bij einde dienstverband en over de besteding van het budget nog nadere afspraken maken. Die leggen zij ter instemming voor aan de respectievelijke achterbannen.
   Verder is de huidige Vitaliteitsregeling verbeterd. Werknemers die op 1 januari 2017 jonger dan 50 jaar waren, kunnen met ingang van 1 januari 2019 aanspraak maken op een korter werken arrangement. Dat betekent dat zij vijf jaar voorafgaand aan hun AOW-gerechtigde leeftijd, minder kunnen werken met behoud van een groot deel van hun salaris en met behoud van pensioenrechten op basis van het oorspronkelijk dienstverband. De huidige 58+- en 61+-regeling blijft voor werknemers die vóór 1 januari 2017 50 jaar of ouder waren intact.
   Werkgevers en vakbonden zullen zich in een gezamenlijke studiegroep buigen over een aantal elementen uit de cao die verband houden met het thema ‘tijd’ waaronder: arbeidsduur, tijdloon, bijzonder verlof, pauzebeleid, feestdagen en roostervrij, feestdagentoeslag, overurentoeslag en consignatie.
   Consultatie van de vakbonden bij hun cao-commissies heeft ertoe geleid dat zij het principe-akkoord op korte termijn gaan voorleggen aan hun leden.
   Den Haag, 19 september 2018
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Former Member:

   Dat is al geweest hr. Jongsma. Gewoon afspraken nakomen, als jullie dat ook al niet gaan doen ben ik sterk geneigd mijn lidmaatschap op te zeggen. Geert Toonen, gewoon maar een lid van jullie CNV
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Geert Toonen:

   op site nzo staat 2x 2,5 procent er bij. Ik vind dit zeer mager. En ga zeker niet voor stemmen. voor m'n gevoel wil de bond helemaal niet staken om tot een beter resultaat te komen omdat hen dat geld kost. en de nzo weet dit en maakt er gebruik van!
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op just me:

   Helemaal mee eens!!
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Geert Toonen:

   Goed om te horen dat jullie zo betrokken zijn bij de cao onderhandelingen! Er komt veel kijken bij het tot stand komen van zo'n cao en er zijn veel partijen bij betrokken. Daarom gaat het soms niet gemakkelijk als we allemaal zouden willen. Inmiddels kun je hier het laatste nieuws lezen: www.jeachterban.nl/.../akkoord-cao-zuivel

   Henk werkt nu aan een nieuwsbrief/blog, die we z.s.m. met jullie delen, zodat iedereen helemaal op de hoogte is!
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op De Redactie:

   Wat mager is het!!
   Moest het weer snel af?
Terug