Stel je vraag over werk en inkomen

Pensioen/VUT

op mijn 62e zou ik met de VUT kunnen. Daar staat een uitkering /bedrag voor gereserveerd. Wat nou als ik gewoon tot mijn 70e zou willen doorwerken? Gaat die uitkering vanaf je 62e dan ook gewoon lopen?

Reacties (3)
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Dag Ree,

  De VUT bestaat niet meer. Begrijp ik goed dat je eerder met pensioen wil gaan? Ik wil je adviseren om de vragen met betrekking tot je pensioen te stellen aan het pensioenfonds. Zij kunnen jou daar beter in adviseren.

  Met vriendelijke groet,
  CNV INFO
 • Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Dag Ree,

  alle gereserveerde bedragen voor de VUT-regeling zijn, toen de overheid de VUT heeft afgeschaft, naar de toenmalige pensioenverzekeraar doorgesluisd en zijn bij je ouderdomspensioen gevoegd. Er volgt dus geen uitkering op je 62e omdat de VUT is afgeschaft. Wil je doorwerken tot je 70e dan kan dat over het algemeen. Nagenoeg alle pensioenfondsen hebben regelingen om of eerder of later het pensioen in te laten gaan. Verzekeringen doen dat niet omdat dit vooraf afgesproken regelingen zijn. Bij BPZ kun je hiervan gebruik maken naar aanleiding van de volgende regels uit het pensioenreglement:

  Artikel 20 Vervroegen of uitstellen pensioendatum
  1. Keuze om ouderdomspensioen te vervroegen of uit te stellen
  a) De (gewezen) deelnemer heeft het recht (een deel van) het ouderdomspensioen eerder te laten ingaan dan op de
  pensioendatum, maar niet eerder dan op de dag waarop de (gewezen) deelnemer 55 jaar wordt. Vervroegde
  pensionering vóór de dag v waarop de (gewezen) deelnemer de leeftijd bereikt die vijf jaar lager is dan de voor de
  (gewezen) deelnemer geldende leeftijd als bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet is
  slechts mogelijk indien en voor zover het arbeidzame leven van de (gewezen) deelnemer is beëindigd.
  b) De (gewezen) deelnemer heeft het recht (een deel van) het ouderdomspensioen later te laten ingaan dan op de
  pensioendatum, maar niet later dan de dag waarop de (gewezen) deelnemer 70 jaar wordt.
  2. Eerder en later ingaand ouderdomspensioen
  a) Indien (een deel van) het ouderdomspensioen eerder ingaat dan op de pensioendatum, wordt het herrekend tot een
  lager ouderdomspensioen en vindt verdere opbouw van ouderdomspensioen plaats, voor zover en zolang in
  dienstbetrekking bij een aangesloten werkgever wordt doorgewerkt maar uiterlijk tot de pensioendatum.
  b) Indien (een deel van) het ouderdomspensioen later ingaat dan op pensioendatum, wordt het herrekend tot een hoger
  ouderdomspensioen.
  3. Uitruilfactoren
  De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde herrekening vindt plaats op basis van door het bestuur vastgestelde factoren
  Pensioenreglement pagina 15 | 54
  die sekseneutraal zijn. Deze factoren zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit pensioenreglement.

  Je dient dit tijdig aan te geven bij de uitvoerder van het pensioen (voor BPZ is dat Achmea Pensioenservices).
 • Expert CNV Vakmensen
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Dag Ree,

  Peter Oosterlee heeft een antwoord gegeven op jouw vraag. Excuus dat ik niet eerder heb gereageerd. Peter is actief betrokken bij het pensioenfonds voor de zuivel en weet er veel van. Je pensioenuitkering gaat niet eerder in dan dat jij daar afspraken over maakt. Je werkgever moet natuurlijk wel toestaan dat jij langer doorwerkt.

  Henk Jongsma, bestuurder zuivel, CNV Vakmensen.
Terug