Stel je vraag over werk en inkomen

Het opbouwpercentage van het zuivel pensioenfonds is nu 1,55% wanneer wordt dit verhoogd naar het maximum van 1,875% ?

Reacties (6)
 • Former Member
  Former Member
  Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Dag Geuvert,

  Er is een zuivel industrie pensioen cao. Deze pensioen cao eindigt op 31 december 2019. In de pensioen cao is een premie van 17,1% vastgesteld. Wanneer je het opbouwpercentage wilt verhogen zul je andere elementen in het pensioen moeten aanpassen of de premie moeten verhogen. Gedurende de looptijd van de pensioen cao zal dit niet snel gebeuren. Als leden massaal aangeven dat dit voor hen belangrijk is kunnen we het meenemen bij de "reguliere" cao onderhandelingen.
 • Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  Dag Geuvert,

  het opbouwpercentage wordt 1 januari 2018 verhoogd van 1,55% naar 1,65%. Het PBZ zit momenteel in een hersteltraject en de financiële situatie van het fonds is nog niet toereikend om toeslagen uit te keren of een hoger opbouwpercentage te kunnen hanteren. Meer informatie hierover kun je vinden op de site van het pensioenfonds: www.pensioenfondszuivel.nl/.../financiele-situatie
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   Hallo Peter,

   Het BPZ zit vanaf 2015 al in een hersteltraject. Nu blijkt dat na enkele jaren opbouwpercentage 1.55% de dekkingsgraad nog steeds maar 110% blijkt te zijn en er dus ook geen ruimte blijkt voor indexatie (loonstijging totaal 5% laatste 3 jaar), lijkt het mij tijd om toch in te grijpen. Ga in overleg met de werkgevers kijken hoeveel de 17.1% verhoogd moet worden om de wettelijke 1.875% opbouw te halen en het liefst met ook nog wat ruimte voor indexatie. Bij start van BPZ werden er mooie verhalen verteld over een robuuste dekkingsgraad en veel vertrouwen in het kunnen indexeren van onze pensioen. Resultaat : opbouwpercentage = 17.4% lager dan wettelijk mag, indexatie niet mogelijk en BPZ moet elk jaar een herstelplan indienen hoe ze de dekkingsgraad weer naar 120% krijgen.
   Maar ja, zolang wij dit allemaal maar accepteren, zal de werkgever niet bewegen. En alle risico's zijn toch al bij de medewerkers gelegd. Eerlijk gezegd vind ik het onbegrijpelijk dat we blijkbaar allemaal accepteren dat bij onveranderde omstandigheden ons pensioen straks 10-15% lager uitkomt en er niemand in het verweer komt. Ook een leuke brief van het BPZ dat zomaar besluit om de pensioenleeftijd van 67 naar 68 te doen en dat laat voorkomen als een verhoging van je pensioen, is gewoon voor mij een uitstel van 18 naar nog 19 jaar werken. 1/18 = 5.5% verslechtering. Een verhoging naar 1.65% betekent echter nog steeds dat we 10% minder opbouwen doen dan wettelijk mag.
 • Voorgesteld antwoord
  Antwoord
  We hebben net bericht gehad dat in 2018 deze verhoogd wordt naar 1.65%, maar wel met pensioenleeftijd naar 68. We leveren op dit moment 0.5% per jaar pensioen in, welke we niet meer gecompenseerd zullen zien omdat we wettelijk niet boven de 1.875 meer kunnen opbouwen. Ik zou ook graag zien dat de pensioencao vroegtijdig wordt opengebroken om dit aan te passen.
  • Former Member
   Former Member
   Voorgesteld antwoord
   Antwoord
   Dag Joop,

   De pensioen cao loopt tot en met eind 2019. Hierin is een premie percentage vastgesteld voor de looptijd. Aan het einde van de looptijd moet bekeken worden of een aanpassing van de premie mogelijk en zinvol is.

   Groet,
   Henk Jongsma.
  • Voorgesteld antwoord
   Antwoord

   Als antwoord op Former Member:

   Hallo Henk,

   Deze 17,1% is inderdaad vastgesteld bij de start van het BPZ, maar dat was voordat de DNB (de Nederlandse Bank) hier zijn toestemming voor gegeven had. Toen de DNB dit dus afkeurde is er zonder overleg met de CAO commissies besloten om dan het opbouwpercentage maar te verlagen naar 1,55% i.p.v. het budget van 17,1% wat te verhogen. Hier lijkt toch het wel zo netjes om beide mogelijkheden te bekijken en deze voor te leggen aan de CAO commissies. Ook hierin hebben de werkgevers de vakbonden voor het blok gezet omdat de vakbonden graag invloed wilden hebben op de pensioenen en als de premie verhoogd moest worden, de werkgevers zich zouden aansluiten bij de BPL (Bedrijfs Pensioen Landbouw) waarbij er maar 15% werkgeverspremie zou gelden en dit ten koste zou gaan van het indexatiebudget (4,2%) van de "achtergelaten" pensioenen. Bij de opstart van het BPZ is echter een evaluatie afgesproken, wat echter ook een wassen neus is geweest omdat de werkgever zich konden verschuilen achter de DNB en wettelijke regels om geen aanpassingen aan de premie te hoeven doen. Hier is m.i. ook op slimme wijze de rekening overgeheveld naar de werknemers en die daarbij ook de risico's hebben gekregen. Dit betekent dat we vanwege de fiscus de 3,25% regeling "beter" konden meenemen in de pensioenen, het nabestaandenpensioen o.b.v. risico i.p.v. opbouw geldt, er geen onvoorwaardelijke indexatie van het BPZ pensioen meer geldt (die we dan ook al 3 jaar niet hebben gehad), en als het BPZ zijn dekkingsgraad niet op 110% kan houden de werknemers het risico lopen op verlaagde opbouwpercentages of hogere werknemerspremie. Al met al niet een resultaat waar de vakbonden zich op de borst mogen slaan. En een ieder kan mij proberen te overtuigen dat ze weinig keus hadden in 2014 maar nu we straks 4 jaar onderweg zijn en het resultaat dus straks is dat we in 2019 minstens 11% hebben ingeleverd op onze pensioenen die we wettelijk niet meer mogen compenseren is het afwachten van de looptijd ook geen sterk signaal van de vakbonden naar de werkgevers. Hoe gaan we eind 2019 dan de onderhandelingen weer in? Als je dan pas met argumenten komt om iets aan te passen, geeft dat geen blijk van enige urgentie. En ik durf dan wel te voorspellen dat de pensioen CAO onveranderd wordt verlengd omdat de werkgevers geen noodzaak zien om meer in de pensioenen te stoppen. Het zal opnieuw aantonen hoe de werkgevers werkelijk begaan zijn met onze Duurzame Inzetbaarheid en of wij in staat zijn om ons pensioen onder goede omstandigheden te halen. Dan helpt het niet om ons elke 2 jaar flink te frustreren omdat de CAO en de pensioenen stelselmatig verslechteren.
   Kortom : Als we tot eind 2019 wachten hoeven/kunnen we geen aanpassingen meer te eisen. Met het huidig opbouwpercentage en overige afspraken is een gedegen tussentijdse evaluatie noodzakelijk waarbij er wel wat van de werkgevers verwacht mag worden.

   Joop
Terug